ArcDigitaal dé specialist in

het archiveren en adviseren
van uw archief.

ArcDigitaal dé specialist in

het archiveren en adviseren
van uw archief.


Privacy Policy

ArcDigitaal
Kerkstraat 6a
6245 CB Eijsden
arcdigitaal@arcdigitaal.com


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Privacy?
i. ArcDigitaal neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.”
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.”
iii. In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is ArcDigitaal in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.


2. EEN
OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

A. Van u als websitebezoeker”
i. Voor en achternaam”
ii. Telefoonnummer”
iii. Emailadres”
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.”
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IPadres”
viii. Internetbrowser en apparaat type”


3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELI
GE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. ArcDigitaal kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via arcdigitaal@arcdigitaal.com. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.


4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. ArcDigitaal verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
i. U te kunnen bellen of emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U desgevraagd informatie toe te sturen en tot slot;
iii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Hoe lang we gegevens bewaren
i. ArcDigitaal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: Arcdigitaal@arcdigitaal.com


5. DELEN MET ANDEREN
A. Geen verkoop!
i. ArcDigitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ArcDigitaal blijft verantwoordelijk.


6.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies
i. ArcDigitaal gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. ArcDigitaal gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
A.1.a Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.1.b Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.
A.1.c Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help
functie van uw browser.


7. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ArcDigitaal heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.


8. GEGEVENS INZIEN
, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten
i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering..
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van ArcDigitaal hebben, stuur dan een verzoek naar arcdigitaal@arcdigitaal.com.
iii. ArcDigitaal wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt ArcDigitaal u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. ArcDigitaal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


9. BEVEILIGING
A. Wij nemen het echt serieus